Svědkové Jehovovi

Zpověď autora

Je těžké veřejně vyprávět o svém největším životním omylu. Dodnes cítím silné emoce, když si vzpomenu, že jsem několik nejlepších let života promrhal omámený kletbou jehovistů. A kladu si otázku, jak se to mohlo stát. Mnozí se mě snažili povzbudit vyjádřením názoru, že ten, kdo se sám dokázal z jejich vlivu vymanit, je svým způsobem hrdina. Jiní říkají, že každá zkušenost je k něčemu dobrá. To je jistě pravda. Ale ať argumentujeme jak chceme, nelze nijak oddiskutovat fakt, že racionálně uvažující člověk se nikdy jehovistou nestane. Byla to prostě hloupost.

Když jsem se vymanil z jejich vlivu, cítil jsem potřebu svoji zkušenost sepsat, jednak ze vzteku vůči jehovistům, kteří mne zneužili, jednak z potřeby podělit se s ostatními. Vznikl z toho rukopis knihy, která dosud čeká na vydání. Protože stále cítím jakýsi závazek předat svoji zkušenost ostatním, zveřejňuji některé její kapitoly i nové články. Pokud se díky tomu i jen jeden člověk vyvaruje této léčky nebo se z ní dokonce vymaní, stálo to za to.

Miloslav Špecián

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár