Svědkové Jehovovi

„Žádné nasazování čepic“

Už vás Svědkové zvali na „zajímavou přednášku“? Ne? Tak to jste o hodně přišli! Ale ještě není pozdě. Až v neděli přijdete, určitě se vám to bude líbit. Uvidíte, že to není žádné nasazování čepic (jak s oblibou říkají v narážce na katolické obřady), ale předkládání praktických informací z bible. Uvidíte, že tam nechodí jen babičky (opět narážka na katolíky), ale lidé všech věkových vrstev a vzdělání, kteří svou vírou opravdu žijí.

Taková přednáška trvá pětačtyřicet minut a může se jmenovat třeba Jak máme sloužit Bohu, nebo Unikneš osudu tohoto světa?, či Zachovat si dobré svědomí v hříšném světě. Často také přinášejí rady pro rodinný život.

Před začátkem přednášky se na pódiu objeví kravaťák, který všechny přivítá tak hezky, že citlivější povahy jsou pohnuty. Vybídne, abyste si všichni společně zazpívali, dejme tomu, píseň číslo 192. Všichni vstávají a zaznívá reprodukovaný klavír. Ten, kdo vás pozval, vám jistě půjčí zpěvník. Když píseň končí, objevuje se za mikrofonem jiný dobře oblečený muž, ale strnule hledí do řečnického pultu. Ostatní také strnou v poloze „fíkový list“. Strnete také, ať už překvapením, nebo úžasem, sklopíte oči a ani nedutáte. „Svatý Otče Jehovo, děkujeme Ti, že jsme se mohli sejít… …pomoz nám pochopit… …pěstuj v nás ocenění… … děkujeme Ti skrze Ježíše Krista. Amen.“ - „AMEN“ odpoví sbor. „mm…men“ zašeptáte mimoděk. Pohodlně se usazujete, posluchači kolem vás si připravují bible a poznámkové bloky, jiní se chystají ke spánku a rodiče zjevě přemýšlejí, jak dlouho dnes jejich potomci vydrží bez potřeby čůrat. Přichází hlavní řečník, pronese úvod vzbuzující zájem (jak učí ve Škole teokratické služby) a pak se jej zbylých 44 minut snaží udržet. Pokud máte štěstí na dobrého řečníka, jistě vás potěší vzrušujícími přirovnáními a příklady.

„ÚÚÁÁÁÁÁÁÁÁ,“ zařve za vámi nějaké nemluvně zrovna v tom nejlepším. Zatímco je matka hbitě odnáší do předsálí a vytí pomalu slábne jako zvuk vzdalující se sanitky, příkladní Svědkové sledují přednášku, jako by byli k ostatnímu hluší, duchovně nezralí Svědkové se zájmem pozorují, kdo to vítané zpestření způsobil a řečník se snaží udržet nit proslovu a pozornost posluchačů. Vše probíhá v radostném Jehovově duchu.

Nakonec řečník dospěje k závěru. „Snažme se proto, aby naše ocenění pro Jehovovy dary vedlo k věčnému štěstí nás i našich bližních!“ zakončuje efektním řečnickým telemarkem. Potlesk. Líbilo se? Přednášku, na kterou jste byl pozván, máte za sebou a můžete odejít. Ale… není vám to hloupé? Ostatní totiž dál sedí, jelikož po další písni shromáždění pokračuje sborovým studiem Strážné věže. Dnes se bude studovat článek Napodobujte Jehovovo milosrdenství.

Držíte tedy svůj výtisk Strážné věže a snažíte se nalistovat dnešní studijní článek s očíslovanými odstavci. Na pódiu už je zase jiný starší – vedoucí studia Strážné věže - a služební pomocník, který předčítá odstavce (smůla, ženské dnes neuvidíte). Ale pozor! Na každé straně sálu se objevují mladíci v oblecích, kteří si s kamennou tváří přeměřují posluchačstvo a v rukou drží dlouhé tyče! Co to sakra...? Aha! Na konci těch tyčí jsou mikrofony. Co vás to ještě čeká! A služební pomocník již dočetl první odstavec. Nyní vedoucí studia předčítá otázku, která k odstavci patří. Zvedá se les – pravda, to je hodně přehnané – nejsme v Japonsku. Zvedá se několik málo rukou. „Sestro Bílá,“ vyvolává vedoucí a jemně kyne směrem k jedné Romce. Přiskakuje pomocník, strká mikrofon na tyči přímo před dotyčnou a ona odpovídá. Pokud chcete, také se můžete přihlásit. „Ten pán v páté řadě…“ Výborně! Čím dřív, tím líp! Stejně tam musíte! Váš mentor bude mít radost. Všichni se mají hlásit, je to projev ocenění pro Jehovu – to jste ani nevěděl, že?

Na závěr opět píseň a modlitba. Odcházíte s dobrým pocitem, že jste pro Jehovu udělal, co jste mohl. Ale chyba lávky! Zaprvé: příští týden je opět neděle. Zadruhé: absolvoval jste dnes dvě shromáždění, ale Svědkové jich mají týdně pět. Podívejte se na lístek, který vám dali:

POZNEJTE BIBLI
Je to kniha, které můžete porozumět
Bezplatná biblická studia každý týden

Neděle
Veřejné shromáždění 9.50
Každý týden jiná přednáška na aktuální námět
Studium „Strážné věže“ 10.40
Rozbor daného biblického námětu formou otázek a odpovědí
Čtvrtek
Sborové studium knihy 16.30
Systematický rozhovor o úloze náboženství ve vašem životě
Úterý
Škola teokratické služby 17.05
Řečnický kurs zaměřený na biblické nauky
Služební shromáždění 17.55
Proslovy a názorné ukázky, jak prakticky využít poznání Bible

Zúčastněte se studia s námi!
Sbor svědků Jehovových
(adresa)

Vítáme všechny zájemce. Vstup volný. Žádné peněžní sbírky.

Termíny začátků se mohou sbor od sboru lišit. Všimněte si zajímavých časů – v neděli začínají v 9.50, v úterý v 16.30 a ve čtvrtek dokonce v 17.05. No řekněte, už jste někdy byl na akci, která začíná v 17.05? Přijďte tedy na shromáždění mezi lidi, kteří chtějí být odlišní opravdu ve všem!

Některé další názvy přednášek:
* Prokazovat lásku a úctu v manželství
* Může nás něco oddělit od Boží lásky?
* Zachovat svoji důvěru pevnou až do konce
* Oslavujme Boha vším, co máme
* Jak se chránit před Satanovými nástrahami
* Dát manželství dobrý počátek
* Pokládá tě Bůh za osobně důležitého?
* Držet se pevně cesty života
* Obstát ve zkoušce křesťanské oddanosti
* „Víra následuje za slyšeným“ – proto tvrdě pracujme
* Jak máme sloužit Bohu
* Zachovat si dobré svědomí v hříšném světě
* Unikneš osudu tohoto světa?
* Povzbuzovat jeden druhého, když se ten den blíží
* Činíš Jehovu svým útočištěm?
* Jaký smysl má váš život?
* Nežij pro sebe, ale pro Boží vůli
* Budete šťastní, když sklidíte, co vy zasejete?

Všimněte si posledního názvu. Ten, kdo jej překládal, zjevně neměl úplně šťastný den. Ale i když ve sboru vidí, že název zní pitomě, nemohou svévolně opravovat boží vůli, která přišla ze zemského vedení. Taková drzost by byla znamením hříšné pýchy, která předchází pád.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár