Svědkové Jehovovi

Víte, co jste?

Nebudu chodit kolem horké kaše. Připravte se, že vám na rovinu řeknu, co si o vás jehovisté myslí.

kozel Nuže: Víme, že přes to všechno, co už vám svými jasnými a logickými argumenty podloženými Písmem dokázali, stále odmítáte stát se jedním z nich. Přestože vám jasně doložili, že bible je boží slovo, nechcete se o tom nic dozvědět. Jistě uznáte, že takhle se může zachovat jen idiot. To si však o vás jehovisté nemyslí. Oni vědí, že nejste úplně blbý, jen zaslepený. Vaše srdce otupil Satan. Ale na druhé straně – nemyslete si, že za to nemůžete! To vy jste své srdce zatvrdil a nechcete naslouchat. Nejste prostě upřímný. Protože nechcete nic vědět, neznáte určitě ani Ježíšovo podobenství o rozdělování lidí na ovce a kozly. Vězte tedy, že jste kozel! (Vaše manželka je taky kozel.)

prase Možná jste s těmi dobrými lidmi, kteří vám přinesli boží slovo, začal diskutovat a snažil se jim jejich víru vyvrátit. Pravděpodobně se s vámi dlouho nepřeli, protože poznali, že nejste upřímný člověk, který se snaží poznat pravdu, ale jen rýpal, který umí jen kritizovat. A takoví lidé si nezaslouží, aby jim bylo předkládáno vzácné boží poselství. Ježíš přece řekl: „Neházejte své perly před vepře, aby je snad někdy nepošlapali nohama“ (Mat. 7:6). Podle Ekumenického překladu řekl „neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou“. Takže podle jehovistů jste vepř. (A vaše manželka... no, to teď nerozebírejme.)

šelma Jestli jste člen nějaké politické strany, patříte k celosvětovému politickému systému. Studiem literatury Společnosti Strážná věž dojdeme k nezvratnému závěru, že šelma s deseti hlavami, o které se píše v knize Zjevení, je právě obrazem tohoto dravého politického systému. Lidští vůdci ignorují existenci božího království, které jistě znají z poselství svědků Jehovových, a snaží se vést lidstvo sami. Proto jsou nepřítelem boha a celá jejich zkorumpovaná říše bude v Armagedonu vyhlazena. Pochopitelně včetně všech jejich patolízalských přisluhovačů, jako jste vy.

prostitutka Ale ještě před dravým zvířetem bude zničeno to, čemu se říká Velký Babylón. Víme, že všichni, kdo nejsou jehovisté, věří špatně. Tak vzniká celosvětová říše falešného náboženství. I pro tuto říši existuje pojmenování – tentokrát to není žádné zvíře, ale člověk. „Nevěstka, která smilní s králi země“ (náboženství se plete do politiky). Pokud jste věřící – byť třeba mírumilovný buddhista – tak jste součástí této prostitutky (dokonce i vaše manželka). Já se vám divím!

Shrňme si to: Pokud nejste upřímným, poslušným a aktivním členem organizace svědků Jehovových, jste zločinec, zabiják, masový vrah a druhý Hitler. Neexistuje neutralita. Buď jste pro boha, nebo proti němu. Buď jste Jehovovým přívržencem, nebo nepřítelem.

Je ještě jedno přirovnání, které odhalí, co jste. Možná někdy nechápete, proč od vás bůh chce to, co chce. Možná nechápete, proč nelze vidět svoji manželku nahatou před svatbou a proč dětem nelze dát transfúzi a proč se ve sboru někdy dělá zbytečná práce a proč musíte plnit příkazy starších, i kdyby rozhodovali špatně. Uvědomte si ale, že toto vše jsou boží příkazy. A když porovnáte svůj intelekt s Jehovovou nekonečně inteligentní myslí, jste jen nepatrný mravenec. Jste bakterie, která to v životě nemůže pochopit. Měl byste být rád, že Jehova s takovou amébou vůbec mluví. Ale pokud to nechápete a nechcete připustit, že byste měl Jehovovi slepě důvěřovat, jistě si domyslíte, co jste.

Ale mohu vás uklidnit: i když jste zaslepený ignorant, který je tak tupý, že nechápe ani nejzákladnější pravdy, jehovisté na vás nezanevřou a trpělivě za vámi budou přicházet znovu a znovu, dokud vám Jehova neotevře srdce. Potom se stanete ovcí a zažijete mnoho milionů šťastných let jako věrný Jehovův otrok.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár