Svědkové Jehovovi

Ti, kteří znají Pravdu

Na každou otázku existuje logická, snadno pochopitelná, nesprávná odpověď. (Z Murphyho zákonů)

Kdo vlastně byl Venda, ten věrný Jehovův svědek, který se pro mne stal v mnoha ohledech vzorem? Byl to mistr svého oboru, opravdu velice zručný – zámečník.

Venda mi vyprávěl, jak kdysi hledal smysl života, rady, jak vychovávat děti, a jak to vše nakonec našel v bibli. Dříve téměř neuměl číst, manželství měl na rozpadnutí... Ale poznání Pravdy vše napravilo. Nyní je celá rodina šťastná. A to můžu potvrdit. Opravdu byli šťastní, kromě období, kdy šťastní nebyli.

Z prvních kontaktů se Svědky jsem nabyl přesvědčení, že jsem nalezl celosvětové společenství lidí, kteří odhodili špatné vlastnosti, žijí morálně čistým životem a chovají se jeden k druhému jako dobří přátelé, ba co víc, jako bratři a sestry. No jen si to představte: přijedete třeba do Argentiny, tam potkáte nějakého jehovistu, a hned jste kamarádi. V životě jste se neviděli, přesto si tykáte, povídáte o známých věcech a chováte se, jako když se sejdou příbuzní. Není to nádhera?

U jehovistů také nejsou žádná náboženská dogmata – vše se dá jednoduše ukázat v bibli, jediné knize, kterou považují za autoritu. Bible je kniha, která se dochovala po tisíciletí, její psaní inspiroval bůh, který ji zároveň ochraňuje před změnami. Je to taková příručka pro lidi, návod k životu od stvořitele. Bůh je pouze jeden, žije věčně, stvořil celý vesmír, je všemohoucí, vševědoucí a nekonečně láskyplný. Jmenuje se Jehova. Má nás všechny strašně rád a proto se o nás stará. Posílá své služebníky za nevěřícími lidmi, aby jim toto všechno řekli. Velmi brzy odstraní ze Země veškeré zlo a pak budou všichni lidé na sebe hodní, nebudou nemoci a taky se nebude umírat. Jehovisté jsou na sebe takto nebesky hodní už dnes.

Vše je zapsáno v bibli a každý si to může přečíst. Svědkové jen pomáhají těmto jednoduchým a přímočarým pravdám pozorumět. Ale je tu i někdo, kdo se snaží tyto logické a krystalicky čisté pravdy zamlžovat. Ano, zlý tvor Satan Ďábel vytvořil něco, co jen vypadá jako uctívání boha. Je to falešné náboženství. Skutečně ďábelská myšlenka! Všechna ostatní náboženství se samozřejmě od jehovistů liší, proto jsou falešná. Opakuji: Všechna náboženství kromě jehovistů jsou vedená Ďáblem a ve skutečnosti uctívají Ďábla. Svědkové se láskyplně snaží jejich pomatené přívržence osvobodit od tohoto Satanova bludu, který jim zaslepuje zrak.

Ale nejen náboženství – celý lidský svět je pod mocí Ďábla, je zlý, špatně organizovaný a špinavý, zkažený a v úpadku. Brzy však přijde Armagedon, a to bude konec všeho zla a začátek neředěného, krystalicky čistého dobra – svědků Jehovových.

Pokud vám není něco jasné, zeptejte se jehovistů. Na vše dostanete okamžitě jasnou, snadno srozumitelnou a logickou odpověď.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár