Svědkové Jehovovi

Proč si vylijete čaj na hlavu

Dnes to sice ještě nechápete, ale až budete jehovistou, může nastat situace, že si zcela dobrovolně vylijete čaj na vlastní hlavu. A bude dokonce oslazený! Ale nemusíte se bát nějakých drastických scén – nebude už vařící a druh si můžete vybrat zcela podle vlastní chuti. Podrobně to popíšu za chvíli. Prozradím ale předem, že to souvisí se shromážděním.

Shromáždění, neboli schůzka sboru, má několik důvodů. Plných dvanáct (vlastně jen jedenáct) jich naleznete v kapitole Boží sjednocená organizace. O tom třináctém, skutečném, se nemluví.

Protože vám už nejsou neznámy termíny jako „uctívání Jehovy“ nebo „Boží organizace“, jistě chápete, že navštěvovat shromáždění je pro vás jako pro Svědka naprosto nutné. Abyste byl dokonalý pravý křesťan, musíte navštěvovat (1.) všechny druhy shromáždění a to (2.) každý týden. Shromáždění je pět, dvě a dvě jsou sdružena (viz předcházející kapitola), takže se můžete třikrát týdně těšit na úžasné společenství božího lidu. Je sice mnoho těch, kteří si zahrávají s Jehovovou trpělivostí tím, že navštěvují jen některá shromáždění nebo přicházejí nepravidelně, ale k těm jistě nechcete patřit (co si budeme povídat, ti budou jistě v Armagedonu zabiti). Ale pokud byste nechápali, že si to můžete u boha svou liknavostí rozházet, řečníci i články v literatuře vám připomenou, jak na smrt nemocní nebo na smrt staří jehovisté po celém světě navštěvují pravidelně všechna shromáždění a cestují stovky kilometrů, jen aby tam mohli být. To je to pravé ocenění. Velkým příkladem jsou bratři v Nepálu. Tam se vydají na cestu, jdou pěšky celý den, absolvují všech pět týdenních shromáždění najednou a celý druhý den se zase vracejí domů. Úžasné! Srdce jehovisty při takovém vyprávění plesá a zároveň se chvěje studem, jaké s tím děláme my u nás problémy.

Vždyť někteří vynechávají jen kvůli špatnému počasí či dokonce kvůli zaměstnání. Ale pomůže vám zaměstnání k věčnému životu? Co když zrovna budete chybět, když přijdou pokyny, kam se schovat v Armagedonu? Styďte se! Shromáždění je jediný způsob, jak být organizován a řízen jako součást jednotného Kristova stáda. Program shromáždění je totiž pevně dán vedením Jehovovy organizace a je jednotný pro celý svět.

Na shromáždění působí boží duch (i když nikdo neví jak) a proudí sem informace přímo od samotného boha (no – úplně přímo ne, samozřejmě skrze vedoucí představitele jehovistů). Proto také shromáždění není žádnou diskusí. Nikdy se neřeší žádné nauky, nikdo se na nic neptá a nikdo neodporuje (zkuste to, uvidíte, co se stane). I otázky pro opakování látky jsou předtištěny.

Organizace Svědků je jediným kanálem, skrze který proudí pravda. Jste-li tedy na shromáždění, jste ve správném kanále. Ale nestačí jen fyzická přítomnost. Měli byste s oceněním naslouchat a slyšené uplatňovat. Měli byste si zavést sešit na poznámky (ach – je tolik bratrů a sester, kteří si nic nezapisují, to je přímo pohrdání Jehovovými pokyny; asi budou taky zabiti při Armagedonu – což vy byste se nenaštvali, kdybyste někomu desetkrát pokynuli, a on vás ignoroval?). A co víc – měli byste být aktivní. Je vyžadováno, abyste se přihlašovali a „podávali komentáře“ (odpovídali na předtištěně sugestivní otázky k látce) při každé příležitosti, a to vlastními slovy. Nejde o vědomosti, ale o vyjádření víry. Možná se stydíte, ale samozřejmě je tu řešení: modlete se k Jehovovi o sílu. Žádná sice proudit nezačne, ale když tomu budete dostatečně věřit, tak si to vsugerujete.

Pokud máte děti, možná si myslíte, že ty mohou spát, kreslit, nebo prohlížet obrázky, aby nezlobily. Ale to si myslíte samozřejmě špatně. Například jim můžete dát papír a tužku, aby dělaly čárky pokaždé, když uslyší slovo Jehova. A tak se učí dávat pozor, aby z nich vyrostli příkladní jehovisté, kteří budou pravidelně chodit a psát si poznámky.

Všechno? Zdaleka ne! Měli byste mít také touhu aktivně se podílet na programu. Pro muže jsou tu cvičné pětiminutové proslovy a scénky (říká se jim demonstrace), ženy mohou dělat jen scénky.

Pokud začnete některá shromáždění vynechávat, značí to duchovní slabost. Takto vás nikdo nenavrhne na služebního pomocníka nebo dozorce, ani se nemůžete stát průkopníkem a uštvat se zvěstováním.

A jak je to s tím čajem? Souvisí to se silou ocenění, kterou pro shromáždění budete jako Svědek mít. Horlivá sestra Radka vyprávěla, co se jí přihodilo. Jako obvykle přiběhla domů z práce a chystala se na shromáždění. Avšak zrovna, když se koupala, přestala téci voda. Co teď s namydlenou hlavou? Neměla doma vůbec žádnou vodu. Ale předtím si uvařila čaj. Je nemyslitelné zameškat shromáždění…

Nabádání k absolutní účasti na shromáždění má pochopitelně jediný důvod: udržet kontrolu nad členem. Kdo se maximálně účastní, je maximálně ovládán nitkami, které vedou až do Brooklynu. Kdo nenavštěvuje shromáždění stoprocentně, zjevně také nebere stoprocentně vážně ne víru, ale vedení organizace. Je v menší míře ovládán, v menší míře přijímá udržovací programy psychické manipulace a stoupá pravděpodobnost, že odejde úplně.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár