Svědkové Jehovovi

Omluva spoluobčanům

Tímto se hluboce omlouvám všem lidem, které jsem obtěžoval svými aktivitami, které pramenily z mého tehdejšího přesvědčení. Zejména se omlouvám těm, které jsem vyrušoval tím, že jsem nezván zvonil u dveří jejich domovů a snažil se je nacvičenými podvodnými metodami vlákat do sekty známé jako svědkové Jehovovi. Byl jsem tehdy sám obětí podvodu, a ačkoli morální odpovědnosti za to mě nikdo nezbaví a špatné svědomí z toho budu mít nadosmrti, polehčující okolností je snad pro mě to, že jsem byl sám zmanipulovaný podobně podvedenými lidmi.

Zejména se omlouvám tomu staršímu pánovi, jak mi říkal „prosimvás, vždyť je to blbost!!!“, o kterém jsem si pak myslel, že je úplně bez rozumu. Měl pravdu – mimo realitu jsem byl já. Taky bych rád vzkázal tomu pánovi, který mi řekl, že jestli na něj ještě jednou zazvoním, že mě zmlátí, že to měl udělat. Pokud někdo na základě mých aktivit začal se svědky Jehovovými sympatizovat, nebo se stal dokonce jedním z nich, naléhavě jej prosím, ano, úpěnlivě ho zapřísahám, aby své rozhodnutí přezkoumal a doporučuji mu, aby neprodleně přerušil veškeré kontakty s touto organizací a navštívil psychologa nebo některé ze specializovaných pracovišť pro pomoc lidem, kteří podlehli zhoubným kultům.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár