Svědkové Jehovovi

Mílo, ty voníš!

Stanete se jehovistou, když uvěříte, že mají pravdu a začnete o tom přesvědčovat ostatní? Vůbec ne! Nesmíte zapomenout na změnu osobnosti. Nestačí říct, že všemu věříte. Když po prvním či druhém domácím studiu bible přiběhnete za svým učitelem a začnete nadšeně pokřikovat něco ve smyslu „Mirku, všechno jsem si přečetl a věřím tomu“, tak ho pěkně vyvedete z míry. Je zvyklý na několikaměsíční probírání knihy, kdy zájemce dělá pomalé pokroky, pomalu chápe a ještě pomaleji mění svůj život. Míra asi řekne „prr, prr, jsem rád, že jsi příznivě nakloněn, ale poznání Božích nauk vyžaduje čas, pravá víra se musí vypěstovat, aby byla silná, musíš rozvíjet vztah k Jehovovi, studovat důkladně jeho zákony a učit se podle nich žít“. Vždyť případy, kdy byl zájemce tak horlivý, že se stal členem organizace za tři týdny, se dostávají do časopisů (a jsou dost možná vymyšlené).

Představte si, že „všemu věříte“, ale žijete se svým partnerem bez řádně uzavřeného manželství. Tak se na to podívejme! Prý, že věříte! Kdybyste opravdu věřili, hryzalo by vás svědomí a buď byste se s partnerem vzali, anebo rozešli. Skutečná víra vyžaduje činy!

Zájemci o víru jehovistů skutečně časem přikračují k „legalizaci“ svého sexu, aby uvedli svůj život do souladu s Jehovovými zákony. Tím je jedna překážka na cestě k bohu a jeho organizaci odstraněna. Co dál? No, zřejmě přestanete sprostě mluvit a plivat žvýkačku na zem, ale to není tak závažné. Důležitější je přestat kouřit. Kouření je totiž velmi těžký hřích. Protože si ničíte zdraví, znevažujete dar života, který vám dal Jehova. Jako kuřáka vás tedy organizace nepřijme. Takže poslechněte rady a přestaňte kouřit, a to naráz, okamžitě! Nebojte se, nyní máte otevřené dveře k Jehovovi a on vám dá sílu odolat. Bůh stejně jako vás mění tisíce dalších. Z kuřáků se stávají nekuřáci, z feťáků nefeťáci, z alkoholiků konzumenti, ze zločinců slušní lidé, z homosexuálů heterosexuálové, ze sukničkářů vzorní manželé, ze sběratelů zbraní pacifisté, z chamtivých bohatých podnikatelů skromní bohatí podnikatelé.

I mne čekala řada změn osobnosti. Jednou po domácím studiu mi Venda na odchodu říká: „Tak mi jedna sestra povídala: »Když jde Míla, to poznám, ten voní na dálku.«“ – A já povídám: „Vážně? Která sestra?“ – „No to ti přece nebudu říkat!“ Dobře, ale v čem je tedy problém? Nakonec mi Venda vysvětlil, že pro muže se nesluší, když voní. Nemá být navoněný, stejně jako by se neměl líčit. „Ale já používám normální vodu po holení,“ bránil jsem se. „A jak ji používáš?“ Popsal jsem mu, jak se mažu vodou po holení. Shovívavý úsměv. „No tak se to přece nedělá, to přece stačí pár kapek!“

Začal jsem tedy úzkostlivě šetřit s vodou po holení. Pár dnů nebo týdnů na to mne před shromážděním potkal Venda na chodbě, oslovil mě a povídá: „Mílo! Ty voníš!“ Zřejmě jsem to opět přehnal. Je úžasné, když má člověk přítele blízkého jako vlastní bratr, který mu může do očí říct radu, která ho ochrání před společenským znemožněním. A od toho Svědkové jsou.

Skutečným důvodem, proč se nelze stát jehovistou ze dne na den, není nutnost dobře prostudovat všechny informace, pochopit bibli, naučit se pravidla a upravit podle nich svůj život, ale to, že psychická manipulace, programování osobnosti, nějakou dobu trvá. Ti, kdo pouze věří organizaci a sympatizují s ní, nemají pro ni valnou hodnotu. Hodnotu mají ti, kdo jsou poslušní, oddaní a pravidelně dávají peníze.

Ke změně osobnosti u jehovistů dochází pochopitelně stejně těžko, jako v jiných případech. Nic se neděje zázračně, pouze osobním úsilím. Lze předělat leváka? Stejně tak Jehova mění homosexuály na heterosexuály. Všechny „změny“ jsou povrchní a dočasné. Odejde-li dotyčný od jehovistů, často se vrací zpět původní osobnost.

Ohledně „vonění“ musím v zájmu objektivity podotknout, že žádný oficiální zákaz používání pánských parfémů není. To si jen Venda sám tak vysvětlil. Když jsem se zeptal jiného staršího, nic proti tomu neměl. Když jsem já po vzoru Vendy napomenul jiného, mladšího Svědka, tvrdě jsem narazil.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár