Svědkové Jehovovi

Mají jehovisté vlastní bibli?

To by neodpovídalo jejich mentalitě. Nevytvořili vlastní bibli, jen si Písmo přivlastnili. Vedení jehovistů vždy zdůrazňuje, že biblická exegeze vychází z těch co možná nejstarších zdrojů podrobených kritickému zkoumání, aby byly rozpoznány případné pozdější pokusy o změny a chyby při opisování. Zároveň zdůrazňují, že pokud je bible vzkazem od boha, ten se postaral o to, abychom i dnes měli k dispozici nezměněné znění.

Zároveň však věří, že správné porozumění bible můžou mít jen ti praví věřící, tedy oni. Vlastně se jedná pouze o jejich vedení, které předkládá výklad bible všem členům prostřednictvím časopisu Strážná Věž a dalších zdrojů. Řadový člen svůj vlastní výklad Písma nesmí vytvářet.

Zároveň se „ukázalo“, že členové vedení se stali odborníky na starověkou hebrejštinu, aramejštinu a řečtinu, takže jsou kompetentní vytvořit překlad, který se co nejpřesněji blíží významem původním textům a vyhýbá se tendenčním zkreslením. Tato bible se v češtině jmenuje Svaté Písmo – Překlad nového světa (dlouhou dobu se jmenovala Překlad nového světa svatých písem).

Hlavním rysem tohoto překladu je oprava údajného tradičního omylu nahrazování skutečného božího jména Jehova „titulem“ Hospodin (v jiných jazycích Pán).

Překlad je pochopitelně pořízen do angličtiny. Verze v jiných jazycích tedy trpí dvojitým překladem.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár