Svědkové Jehovovi

Jediné pravé náboženství

Za co jiného se může lež vydávat, ne-li za pravdu, a hloupost, ne-li za rozum? (J. Čapek)

Jedním z faktorů, který způsobil, že jsem se stal přívržencem názorů Svědků, byl dojem, že tato organizace je odlišná od ostatních. Čtením jejich literatury a při rozhovorech s nimi ve mne stále sílil pocit, že jsem objevil výjimečné společenství lidí. To společenství sice tvrdí, že všechno čerpá z bible, o které jsem si dosud myslel, že je to kniha plná mýtů a náboženských naivit, ale vykládá ji velmi rozumně, až vědecky. Také chování členů na mne zapůsobilo. Byli velmi laskaví a vynikali přátelským zájmem.

To však bylo až potom, co mi blesklo hlavou, že by to mohla být pravda. Netušil jsem, že mladému nezkušenému člověku zahráli na jeho citovou strunu přesně to, co čekal. Oni to taky netušili, protože byli svedeni stejným způsobem. Můj osud však byl zpečetěn.

Ale nepředbíhejme. Nebyl jsem hned horlivým jehovistou. Zatím jsem si jen půjčoval jejich samizdatové brožurky a časopis Strážná věž cyklostylovaný na nažloutlém papíře. Ještě se mi některé věci nelíbily a diskutoval jsem o nich. Oni mi je vysvětlovali s blahosklonností otce, který vysvětluje základní věci malému dítěti. A já si to vždy infantilně nechal vysvětlit. Kladl jsem další a další otázky – vždy jsem dostal přímé a logické odpovědi.

Bylo to opravdu tak? Vlastně jsem s některými názory nesouhlasil, ale protože jsem byl citově nakloněn, chtěl jsem věřit. Vzrušovalo mě, že jejich životní názor je konzistentní, že mají filosofii, která vysvětluje vše, co se děje kolem nás, že se můžu dozvědět, co bylo doopravdy v minulosti a co bude v budoucnosti – a bude to něco úžasného!

Věřil jsem, že bible (teď už vlastně Bible, protože jehovisté to tak píší) je kniha, která tvoří ucelený systém nauk, a že Svědkové vybudovali svoji víru na ní. Věřil jsem, že jsem nalezl skupinu lidí, která je jiná než ostatní věřící, protože na to jde logicky a rozumně. Byl jsem přesvědčen, že jim bůh (od nynějška Bůh) pomáhá řešit životní problémy, ukazuje, jak se mají rozhodovat a dokonce uzdravuje ty, kteří trpí nemocemi (což bylo i nad rámec jejich učení).

Pochopil jsem, že obdrželi porozumění bibli a dovedou ji správně, jednoznačně a definitivně interpretovat. Ale také jsem pár věcí nepochopil. Například že jsem naprostý idiot.

Tito lidé věděli, o čem mluví. Hovořili naprosto přesvědčivě, mluvili o všem s naprostou samozřejmostí beze stopy pochybností, naprosto bezelstně. Vyprávěli, jak to všechno funguje, jak všechny události běží tak, jak byly předpovězeny. Popisovali, jak bůh působí v jejich životě, pomáhá jim a vede je. Řekněte upřímně, že byste se nechtěli stát takovými lidmi!

Tehdy jsem si ještě naivně myslel, že když někdo vypadá, že ví, o čem mluví, musí to tak skutečně být. Největší chybou bylo neodhalení psychické manipulace. Přijímal jsem jen ty informace, které mi byly předkládány, a neověřoval si je. Kdybych začal podrobně zjišťovat, jak je to s údajnou boží pomocí, nezjistil bych žádný rozdíl od života jiných lidí. Některá učení jsem si dokonce domyslel sám, podle vlastních představ (např. že Ježíš i dnes uzdravuje) a korigoval jsem až později, kdy to nemohlo ovlivnit mé rozhodnutí stát se členem.

Varováním pro mě mělo být také to, že texty, jejichž naivitě jsem se zprvu v duchu smál, se mi později zdály naprosto rozumné.

Také veliká laskavost a přátelské chování k „zájemcům“ je charakteristickým znakem sekt. Jedná se o metodu známou jako love bombing (bombardování láskou).

Nechci čtenáře přesvědčovat o tom, že bible samotná neobsahuje ucelený systém nauk. Jisté však je, že názory jehovistů nepocházejí z bible. Je to obráceně – jehovisté hledají v bibli podporu pro své vlastní učení. Ve skutečnosti je jejich ideologie založena na nepatrném procentu biblického obsahu, který je často vytržený z kontextu. Když si budete číst bibli samostatně a najednou nějaké pasáži nebudete rozumět, nemůžete čekat uspokojivé vysvětlení ani od nějakého vysoce postaveného jehovisty. Proroctví, podobenství, analogie a další vzrušující vysvětlení se týkají jen těch pasáží, které si vybrali sami jehovisté.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár