Svědkové Jehovovi

Jak to doopravdy bude

Člověk je jediný tvor na této planetě, který předvídá budoucnost – a vždy špatně.

Futurologové, politici a vůbec všichni, kdo předvídají budoucnost, jsou úplně vedle. Ignorují totiž pravdivé boží slovo, bibli. Jen Svědkové Jehovovi vědí, co se stane. Znají budoucnost nejméně na tisíc let dopředu, v některých aspektech dokonce na věčnost. Řekněte upřímně, jestli byste si nechali ujít schůzku s takovými lidmi!

Podívejte se z okna. No jen se rozhlédněte! Každý jde za svými všedními starostmi. Lidé netuší, že jsou součástí Satanova světa. Myslí si, že zlo je normální a že se to musí nějak vydržet. Ale bůh má předem ustanovený čas, kdy přeteče pohár jeho hněvu a pak nastolí na zemi dokonalý systém, svět štěstí a lásky, zkrátka ráj. Stane se to ještě za života generace, která zažila rok 1914. A protože tato generace už vymírá, může nastat příchod Ježíše Krista a soud nad všemi lidmi možná už zítra. Bude to Armagedon, děsivá událost pro lidstvo, ale radostná pro Svědky (pokud máte nutkavý pocit, že byste měl běžet za nejbližšími Svědky, dočtěte alespoň kapitolu).

Již velmi brzy národy řeknou: „Mír a bezpečí“. Dojde tedy k nějakému významnému prohlášení míru (všimněte si, kolik převratných mírových smluv se právě chystá, ať už knihu čtete v jakékoli době!). A pak to přijde! Lidé uchlácholení falešným pocitem bezpečí se zděsí. Mezitím totiž dojde k posílení pravomocí divoké šelmy – OSN (jistě pozorujete, že takové hlasy se objevují). Ta se náhle obrátí proti Velkému Babylónu, celosvětové říši falešného náboženství, a zničí ho. To bude začátek děsivého Velkého soužení, ve kterém bude následně zničena i říše politiky, včetně hnusné OSN (protože chtěla suplovat boží vládu). Také bude zdevastována říše obchodu (protože byl chamtivý). To vše už bude řízeno Jehovou, na zemi vtrhnou vojska Kristových andělů a nastane soud nad všemi lidmi. Děsivá katastrofická událost, Armagedon, bude provázena hrůzyplnými přírodními úkazy. Slunce se zatmí a Měsíc zkrvaví, takže každý obyvatel bude jasně vědět, že TEN DEN přišel.

Budou se hroutit kostely, ty falešné chrámy plné hnusných model puknou a jejich démonské kříže se zřítí na zem (viz obrázky v publikacích). Zhroutí se všechny katedrály i chrám sv. Petra ve Vatikánu. Pod mocnou rukou andělů se zbortí i chrámy jiných náboženství, pagody a mešity, ale křesťanstvo půjde první. Boží vojska ztrestají i chamtivý obchodní systém a určitě rozboří jeho symbol – Světové obchodní centrum v New Yorku (ano, čtete dobře; v některých publikacích jsou dokonce kresby, jak se mrakodrapy hroutí – je jasné, že toto muselo být v roce 2001 poopraveno; spíše to však bylo náležitě využito a prezentováno jako správná trefa, jako všechna jejich proroctví). Pak přijde na řadu okázalá budova OSN a nastane zkáza politického systému. Vládcové i náboženští vůdcové budou „omdlévat strachem“. I všichni ostatní lidé se budou třást, neboť každý si uvědomí, že byl varován Jehovovými svědky, ale nenaslouchal jim. Každý si vzpomene, že „byl u něho prorok“.

Všichni nyní uznají, že Jehova je jediný pravý bůh.

Ale bude už pozdě. Jehovovi andělé pod vedením Krista nad všemi vykonají spravedlivý rozsudek – popraví je. Po celé zemi bude slyšet nářek a pláč umírajících bezbožníků, ale Jehovovi spravedliví služebníci přečkají tuto pohromu bezpečně chráněni ve svých domovech. Jehova slíbil, že tyto „dny hněvu“ zkrátí, aby jeho svědkové přežili.

Když Velké soužení skončí, zbudou naživu jen Svědkové (dokonce ne všichni, protože někteří nevěřili správně nebo nečinili správně). Vyjdou ze svých úkrytů a uvidí zničený starý svět a zahubené bezbožníky. Neví se určitě, zda budou fyzicky zničeny domy a města, ale ví se, že všichni bezbožníci zůstanou ležet mrtví. Jejich těla nebudou pohřbena a sežerou je dravá zvířata a ptáci. Svědkové se budou radovat.

Během Armagedonu též boží andělé uvězní Ďábla a všechny jeho démony, aby už nemohli škodit.

Nyní se boží lid pod vedením Jehovy jako jeden muž pustí do odstraňování zbytků starého a budování nového světa. Nic už nebude stát v cestě vybudování spravedlivého světového řádu, založeného na teokracii – boží vládě (to pro Svědky nebude nic nového, protože ji mají už dnes). V Novém světě už nebudou utlačovaní a vykořisťovaní, ale každý bude moci šťastně a spokojeně využívat všechno bohatství, které země poskytuje. Už tu nebude boj o moc ani války, protože bude jediná vláda s králem Ježíšem Kristem. Nikdo nebude tápat, nikdo nebude experimentovat se svým životem a hledat jeho smysl, protože „země bude naplněna poznáním Jehovy“. Všichni lidé bez rozdílu ras budou žít v lásce jako jedna rodina. Budou žít šťastně, protože během konce systému věcí (tak říkají Svědkové konci světa – zřejmě relikt hyperkorektního překladu) byli uzdraveni ze všech svých nemocí a nemají již tělesné neduhy. Chromí vstali z vozíčků, invalidům narostly ruce a nohy a každý se těší dokonalému zdraví. Byla využita výkupní oběť Ježíše Krista, takže nikdo již více neonemocní ani nezemře stářím. Stárnutí je již minulostí. Kdo je dítětem, dospěje do nejlepšího věku (asi tak třicet), ale dál stárnout nebude. Kdo přešel do nového světa starší, bude mládnout stejným tempem, jako dnes stárne, dokud nedosáhne onoho optimálního biologického věku.

Ale bude mnohem víc důvodů k radosti. Velmi brzy přijde doba, kdy Jehova začne křísit mrtvé. Všichni lidé, kteří kdy žili a zemřeli před Armagedonem, budou opět přivedeni k životu. Bude to v opačném pořadí, než zemřeli, tedy nejprve budou vzkříšeni ti, co zemřeli těsně před Armageddonem. Budou stát vedle svých hrobů, obnoveni ve věku, kdy skonali, ale zdraví. Budou si vše pamatovat. Obyvatelé nového světa je přivítají a vysvětlí jim situaci. Vydají jim svědectví o Jehovovi a o tom, co vše udělal. Pokud vzkříšený uvěří v Jehovu (jako že pravděpodobně ano, když to zažil na vlastní kůži), otevře se mu věčný život v novém světě. Jeho tělo bude směřovat k optimálnímu biologickému věku (v jakém byl stvořen Adam) a jeho mysl bude sycena pravdami o Jehovovi a o spravedlivém způsobu života studiem bible, které s ním povedou zkušení boží služebníci. Ale co když odmítne věřit? Ano, to se občas stane. No, co s takovým? Bůh jej zabije a to už bude definitivní. Bude navždy mrtev, stejně jako všichni, kdo zemřeli v Armagedonu.

Vzkříšení se netýká těch, kteří se dopustili neodpustitelného hříchu (určitě Adam, Eva a Jidáš, pravděpodobné je to i u jiných zlých lidí, kteří byli podobně zvrhlí jako Hitler a já). Tak se bude země plnit šťastnými lidmi. Bude zde spousta dětí, neboť lidé si jistě budou přát veliké rodiny, když už těhotenská nevolnost a porodní bolesti budou minulostí. Vychovávat dokonalé, zdravé děti, které nebudou zlobit, bude radost. Toto požehnání ale bude patřit jen těm svědkům, kteří přežili Armagedon. Ti vzkříšení již nebudou obdařeni schopností vstupovat do manželství a mít děti, ale nebude je to mrzet, protože budou mít jiné radostné úkoly od Jehovy. Závist a ostatní špatné vlastnosti přece v novém světě nebudou, čímž se konečně naplní modlitba Marty Kubišové.

Vše se bude odehrávat pod láskyplným dohledem boží vlády – Božího Království. Jehova ustanovil, že kralovat bude Kristus a 144 000 duchem pomazaných, vyvolených svědků Jehovových, kteří byli vzkříšeni v podobě andělů do nebe, aby s ním vládli jako spolukrálové. Pod jejich vedením bude na zemi budován ráj. Budou mít na zemi zástupce, „knížata“, která budou dohlížet na pozemskou organizaci, stejně jako dnes dohlížejí starší na sbor (právě ti se zřejmě stanou těmi knížaty – už se těší). Ale nebudou mít nějaké privilegované postavení, o něž by se soupeřilo, to ne. Stejně tak jako dnes jsou starší rovni ostatním členům sboru. Možná jen o trošičku rovnější.

A bude to pro ně radost pracovat v té požehnané době. Pro všechny bude radost pracovat na odklízení trosek a budování ráje založeného na čisté přírodě a nenásilí. Vždyť i zvířata se přestanou žrát mezi sebou a člověk si bude moci bez obav na louce před svým domem pohladit dravou šelmu. Lev se bude klidně pást a ovce bude stát vedle (typický námět obrázků).

Ani člověk již nebude zabíjet zvířata. Bude se živit bohatstvím ovoce a zeleniny, kterou bůh člověku dal. V čistém prostředí nového světa bude úroda jako nikdy předtím. (Dnes není nařízeno být vegetariánem. Ale v novém světě se vše vrátí k původnímu božímu záměru. Jistě nevěříte, že by Adam s Evou v ráji lovili zvířátka.) V novém světě nebude docházet k neštěstím. Lidé budou dokonalí, takže si svojí nešikovností již nikdy nepřivodí úraz. Nedokonalý systém starého světa se stresem, uspěchaným životním stylem a nutností cestování nebezpečnými dopravními prostředky bude za námi. Nebudou nám hrozit ani přírodní katastrofy, neboť lidé už nebudou nevhodně zasahovat do přírody a experimentovat s ní (je zajímavé, že tato myšlenka byla úspěšná a ve 21. století se stala prakticky státním náboženstvím v celé západní civilizaci).

Vše bude maximálně efektivní. Lidstvo už nebudou rozdělovat náboženské rozdíly, protože všichni budou uctívat Jehovu. Nikdo nebude plýtvat silami provozováním falešného uctívání. Nikdo nebude obětovat svůj čas pro budování kariéry, protože každý bude mít dostatek všeho potřebného ke svému štěstí. Bude moci věnovat svůj čas bohu, rodině, práci, která ho baví a koníčkům, o kterých dříve jen snil (třeba cestování). Už nebudou ukřičení političtí vůdcové, kteří by za sebou táhly masy. Nikdo už nebude experimentovat s okultismem a magií a jinými paranormálními jevy. Tyto věci už také nebudou fungovat (jako dnes!), protože jejich původci – zlí démoni – budou bezpečně uvězněni.

Každý bude bydlet ve svém krásném domě uprostřed přírody, která bude plná roztomilých zvířat, která nebudou trpět (budou ovšem umírat, tak je to v přírodě zařízeno). Ovoce a zelenina budou rodit mnohem víc než dnes (půlmetrové hrozny!) a poznáme nové druhy, které jsme ještě neobjevili.

Tak bude vypadat šťastná doba Kristova tisíciletého království. Během toho milénia se budou obyvatelé země radostně učit žít podle Jehovových měřítek. Ano, špatné lidské vlastnosti neodstraní Jehova zázračně, proto budeme mít dobrý pocit, že jsme na sobě zapracovali. Bude potřeba úsilí, ale budeme na to mít celých tisíc let.

Než uběhne tisíc let, bude na zemi vybudován ráj podle původních Jehovových plánů, které nastínil již Adamovi a Evě. Všichni, kterým to bylo dopřáno, už budou vzkříšeni a seznámeni se správným způsobem života. Neusnuli jste při pohádce? Pozor, je tu opět drama! Závěrečná zkouška ryzosti! Satan a jeho andělé budou uvolněni z vazby. Začnou opět působit svým zlem a budou se snažit strhnout všechny na svou stranu. A opravdu mnohé svedou. To však bude definitivní konec zla. Ihned poté budou navždy zabiti spolu s těmi, kteří se k nim přidali (bible říká, že budou uvrženi do symbolického, ano SYMBOLICKÉHO jezera ohně a síry, kde pochopitelně shoří a bude po nich). Zlo bylo poraženo. „A žili šťastně navždy.“ Ano, nikdo už nikdy nezemře a všichni budou žít po celou věčnost.

Ale senzacím ještě není konec! Teď teprve přijde něco! V tuto chvíli totiž uplynulo od stvoření Adama sedm tisíc let (Armagedon přišel přibližně 6 000 let po stvoření a následovalo tisícileté království). Sedm tisíc let je doba jednoho stvořitelského dne. Nyní tedy končí sedmý den, kdy bůh odpočívá a netvoří (člověka stvořil těsně před koncem šestého dne jako posledního tvora). Tento sedmý den byl určen k zalidnění Země dokonalou lidskou společností, což se nakonec podařilo stihnout. Nyní je tu den osmý a Jehova vchází do nového pracovního týdne, začíná opět tvořit! Úplně nové věci, které si dnes nedokážeme ani představit. O tom však již bible nemluví. Bude to jistě úžasná doba – a nyní se fantazie může rozlétnout: Možná Jehova stvoří mosty mezi hvězdami a budete se podílet na osídlování vesmíru! Tato myšlenka osmého dne, kterou jehovisté vydávají za svůj objev, je tak vzrušující, že by mě uchvátila ještě dnes. Jste-li správným Svědkem, je toto vědomí jednou z motivací, proč vyjít do ulic a nabízet tyto objevy každému, koho potkáte.

Jehovisté mají jen velmi povšechnou představu, jak bude vypadat „konec světa“. Základním a trvalým rysem je pouze to, že pro ty, kteří poslouchají, pracují a platí, to bude velmi šťastné a vzrušující, kdežto pro ostatní to bude fatální.

Co se týče nauk, je jisté pouze to, že nebude fyzicky zničen vesmír, ani planeta, ani biosféra, ale že bude vyhubeno naprosto celé lidstvo kromě jehovistů. Nebude to přírodní katastrofa, ale příchod a zásah Ježíše Krista. Vedení Svědků to dále neupřesňuje – vždyť v minulosti už muselo několikrát vysvětlovat, proč se jeho předpovědi nevyplnily. Jeho publikace si občas protiřečí a používají různé termíny, jako Velké soužení, Armagedon, konec systému věcí, nebo rány podle Zjevení. Někdy je používá jako synonyma, někdy o nich mluví jako o oddělených událostech, které následují krátce za sebou. Interpretace je nejasná a často se mění. Před několika lety byl změněn výklad 24. kapitoly Matouše směrem k doslovnějšímu popisu katastrofických událostí Velkého soužení. Některé termíny označující konec světa se vztahují na rok 1914. Tehdy jehovisté očekávali konec na základě biblických výpočtů. Když nepřišel, vyhlásili, že výpočet je správný a předpovězené události nastaly, ale pouze v duchovní sféře. Pro fyzický konec světa a druhý Kristův příchod dnes raději žádné datum neuvádějí.

Jehovisté vždy zpozorní, když se v politickém zpravodajství hovoří o nějaké významné mírové dohodě. Mohlo by to být totiž ono vyhlášení „míru a bezpečnosti“, které bude signálem k Armagedonu. Ve velkém očekávání byli například po skončení studené války.

Nicméně již během druhé světové války viděli jehovisté signály přicházejícího konce a učinili dokonce některá organizační opatření pro přežití Armagedonu. Proto se dá říct, že Svědkové za celou dobu své existence čekají konec světa každým okamžikem.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár