Svědkové Jehovovi

Co se s vámi brzy stane

Je mi velice líto, ale mám pro vás jen špatné zprávy. Všichni svědkové Jehovovi také litují, že jste byl tak tvrdohlavý a neuvěřil tomu, co vám zvěstovali. Škoda každého života! Bůh o vás věděl a nepřál si vaši smrt, proto k vám posílal své svědky. Ale vy jste neposlouchal, zatvrdil jste své srdce a zabouchl před nimi dveře svého bytu. Možná jste si od nich vzal časopis, možná jste dokonce párkrát navštívil jejich shromáždění a začal s nimi studovat bibli, ale neřídil jste se jí. A možná jste se biblí chtěl řídit, ale nenechal jste se pokřtít na znamení toho, že svůj život oddáváte Jehovovi. Nechával jste si otevřená zadní vrátka, že? Proto budete zničen.

Podívejte se z okna. Svět stále běží a vypadá to, že bude běžet pořád stejně. Lidé netuší, že hodiny neúprosně odtikávají čas zbývající do Armagedonu. Možná přijde už zítra. Jehova Bůh dá pokyn Velkému válečníkovi, Ježíši Kristu. Ten vyrazí se svou armádou andělů odstranit ze Země zlo. Nejdříve zničí falešné náboženství. Jako první bude na řadě křesťanstvo. Kostely se budou bortit, sochy svatých budou padat a kříže praskat. Pak budou smetena i ostatní náboženství, kromě pravých křesťanů – svědků Jehovových, kteří budou podle pokynů své organizace tiše vyčkávat ve svých bytech nebo sálech, až vše přejde. Boží vojska se pak obrátí proti politickým systémům a světu obchodu. Postupně budou zabiti všichni lidé, kteří nejsou věrnými Jehovovými svědky. Po celé zemi bude slyšet nářek a křik bezbožníků, kteří už budou vědět, že měli věřit v Jehovu. Pozdě. Nakonec dojde i na vás. Možná budete v šíleném strachu bušit na dveře Svědků, abyste se rychle stal jedním z nich. Pozdě. Možná se vaše škemrání promění v hrozby a začnete jim spílat, ale tu vám shnije jazyk. Pohrozíte jim, ale uschne vám ruka. Těsně před tím, než na vás dopadne popravčí meč anděla, uznáte, že Jehova je skutečně Jediný Pravý Bůh. Ale to bude vaše poslední myšlenka.

Možná máte děti. Co se s nimi stane? Dokud nejsou plnoleté, jste za ně zodpovědný vy. Proto zemřou také. Jak říkají jehovisté, padnou vedle vás.

Už neuvidíte, jak boží hněv skončí. Na ulicích zůstanou jen mrtvoly. Vaše, vaší rodiny a ostatních služebníků zla. Jehovisté vyjdou ze svých úkrytů nezraněni. Budou se radovat a děkovat bohu, že uskutečnil to, na co tak dlouho čekali. Viděli umírat všechny ty zlé lidi, viděli umírat své známé, kteří neuvěřili, viděli, jak byli boží rukou zničeni i někteří z jejich sboru, kteří nebyli čistí ve svém srdci. Někteří uvidí i těla svých rodičů. Ale nikdo nebude truchlit, protože jejich trest bude spravedlivý. Rozhodl to Jehova – zdroj nejvyšší spravedlnosti.

Svědkové se s radostí pustí do práce. Budou odstraňovat trosky a postupně budovat ráj. Nebudou pohřbívat mrtvé bezbožníky, protože si to nezaslouží. Vaše tělo tedy sežerou psi a jiná dravá zvířata. Svědkové zatím budou budovat společnost míru a přátelství. To bude velmi jednoduché, protože zlí lidé jako vy byli zničeni...

Napadá mě taková věc. Jak jsme viděli, mohou být posměvači ještě před smrtí jaksi dodatečně potrestáni například tím, že jim shnije jazyk nebo uschne ruka. Co asi čeká mě, když proti jehovistům píšu? Uschne mi snad pero…?

Tento popis vychází z oficiální nauky jehovistů, jak je popsána v jejich literatuře, např. v knize Kníže pokoje. Pouze jsem použil trochu jiný úhel pohledu, bez příkras a bez eufemismů. Jistě chápete, proč se nový sympatizant nemůže dozvědět hned celou pravdu. Svědkové říkají, že dostává nejprve duchovní „kašičku“, jako kojenec. Teprve později, když už ho nic nemůže zviklat, přechází na „hutný duchovní pokrm“ pro dospělého. Jehovisté si – jako ostatně ve všech případech – neuvědomují, že toto zdánlivě logicky odůvodněné pravidlo je jednou z metod psychické manipulace.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár