Svědkové Jehovovi

Co budete dělat, až se stanete jehovistou

Jakým člověkem budete, až se splní váš sen a stanete se vojákem Ježíše Krista – Jehovovým svědkem? Kromě toho, že budete šťastný a vyrovnaný, pocítíte vy a vaše okolí mnohé změny. Budete sice dost utahaný, ale váš život se zklidní a zharmonizuje. Budete mírnější a příjemnější na lidi. Budete taky často nosit formální oblečení. Bude vám líto, když uvidíte dvojice, které se líbají a zjevně spolu mají pohlavní styky, aniž jsou sezdány. Přestanete užívat neslušné výrazy, jako ježišmarjá, hergot, doprčic, sakra, blbý, ke všem čertům, krucinál, prokristapána, do horoucích pekel, bordel, no bóže, hajzl, ty vole, proboha a mnohá další nevhodná slova. Přestanete věřit v předtuchy a černé kočky. Nebudete se dívat na Městečko South Park a klepat na dřevo. Už si nevsadíte Sportku a neochutnáte jelito ani tmavou tlačenku. A nikomu už neřeknete, že ho zbožňujete.

A na to vše budete hrdý a budete to dělat rád.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár