Svědkové Jehovovi

Apoštolové negace

Člověk bývá tak sebevědomý, jak je omezeno jeho chápání (Pope)

Až budete studovat se svědky Jehovovými, zažijete úžasné chvíle. Mezi nejzajímavější budou patřit okamžiky, kdy se dozvíte skutečnou pravdu. Všechno, čemu jste dosud věřili, se změní. Svědkové jsou totiž odlišní. Svědkové jsou výjimeční. To, co znáte, je většinou jinak, často přesně obráceně, než jste si mysleli. Pravdivá pravda vás vždy překvapí!

Mysleli jste si, že bůh není? Ale ano! Nebo jste věřící? Tím se bouříte proti skutečnému bohu! Učili vás o Trojici? Ta neexistuje! Domníváte se, jste vcelku dobrý člověk? Mýlíte se – žijete tak špatně, že si zasloužíte trest smrti! Jste katolík? To je falešné náboženství! Bojíte se, půjdete do pekla? Žádné peklo není! Věříte, že člověk má nesmrtelnou duši? Nemá! Jste zvědavi, kam se dostanete po smrti? Nikam! Doufáte, že jednou přijdete do nebe? Nikdo nejde do nebe! Myslíte si, že symbolem křesťanství je kříž? Kristus ale nezemřel na kříži! Modlíte se k Panně? To je proti bibli! Chodíte do kostela? Tím se dostáváte pod vliv zlých sil! Myslíte si, že jste svobodný? Ve skutečnosti jste otrok! Cítíte se šťastný? To se vám jen zdá!

Možná se divíte. Ale není proč – je to vlastně logické. Vždyť Svědkové jsou jediní, kteří mají božské vedení, díky kterému správně rozumějí bibli. Jen oni jsou tím božím lidem. Musejí tedy být odlišní od všeho, co je standardní. Jste-li svědkem Jehovovým, jste někým výjimečným, jste součástí výjimečné organizace, jste v jediném pravém náboženství.

Jak bych to vám to přiblížil? Nechci zabíhat do náboženských otázek, proto zkusme téma transformovat do jiné oblasti. Dejme tomu, že bychom se rozhovořili o nádobí. Víte, proč má šálek ouško? Aby bylo za co jej držet? Pousmání. Ne, není to tak. Vždyť hrneček se dá uchopit stejným způsobem jako sklenice, je to mnohem pohodlnější a stabilnější. Ucho je tam proto, aby vám při mytí nádobí kluzký šálek nevypadl z ruky a dalo se s ním dobře otáčet. Aha! No jo, vlastně! Nebo rukavice. Víte, proč se v zimě nosí rukavice? Aby nám nebylo chladno na ruce? U nás přece nebývají takové mrazy, že by nám hrozily omrzliny. Krom toho, obličej si v zimě taky nezakrýváme. Rukavice se nosí kvůli tomu, abychom si nezranili ruce, když uklouzneme na ledu a upadneme. To je naprosto logické. Divíte se, že vás to nenapadlo dřív.

Ano, boží pravda je logická a pro upřímného člověka snadno pochopitelná. Jen stačí, aby vám to nějaký boží služebník vysvětlil. Vedení Svědkem je podmínkou, protože jen skrze něj působí boží duch, který prolomí zhoubné působení Ďábla, který se snaží zatemnit vám mysl, abyste tyto jednoduché pravdy nepochopili. Pokud se vám vysvětlování jehovisty nelíbí, je to vaše chyba, protože odmítáte působení božího ducha a zůstáváte tvrdohlaví.

Podívejme se nakonec na skutečnou biblickou otázku. Co betlémská hvězda? Dovedla tři krále k právě narozenému Ježíšovi. To je dobré, ne? Ale jak je to ve skutečnosti? Hvězdy se na obloze nepohybují, proto to musel být nadpřirozený úkaz. Způsobil to Ďábel, který chtěl dovést ke Spasiteli jeho nepřátele, aby se nemohlo splnit proroctví. Podle správného překladu to také nebyli králové, ale mágové, tedy astrologové, kteří provozují zakázané ďábelské umění, podobně jako věštci a kouzelníci.

Víra svědků Jehovových – to je skutečně senzace. K výjimečné organizaci patří výjimečné učení. A je potřeba se v tom neustále utvrzovat. Zvláště patrné to bylo z chování mého mentora Vendy. I když jsem mu při svém vyučování správně odpověděl na procvičující otázku, vždy musel ještě něco moudrého dodat. Někdy mi se shovívavostí správného Svědka laskavě naznačil, že moje odpověď nebyla zcela přesná a pak jinými slovy vyjádřil – přesně totéž.

Někteří nazývají jehovisty apoštoly negace. To je trefné. Popření obecně uznávaných názorů je v každém případě vzrušující. Je v tom něco kacířsky přitažlivého. Je to tajemství vzbouřenců, které vzbuzuje zvědavost. Když popřete všechno, co lidé znají, a začnete to vysvětlovat jiným způsobem, vzbuzujete u nezasvěcených dojem, že jste více znalí. Obyčejný člověk musí pocítit duševní převahu Svědka, proto je potřeba popřít nebo opravit všechno, čemu věří. Pokud něco řekne správně, je třeba to vylepšit a doplnit. Zmatený člověk, kterému se otřásl celý pohled na svět, se rád chytí pevného vodítka „pravdy“, které mu jehovista ochotně předloží.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár